เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง
เปิดโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีที่ 1 หลักสูตรการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.