รับมอบกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง รับมอบกล้าไม้จาก นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าฉาง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และร่วมกันปลูกต้นกล้านำร่องภายในพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.