เกษตรอำเภอท่าฉาง ทำกิจกรรม 5ส

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ทำกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย” ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างสภาพ เเวดล้อมที่ดี สะอาดเรียบร้อย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.