ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564 พร้อมให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5 และ 6 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.