ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม เพื่อชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้นำข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านต่อไป โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมเที่ยว ชม ช้อปสินค้าจากตลาดประชารัฐท่าฉาง “หลาดปันสุข สู้โควิด” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.