ร่วมเวทีเสวนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเวทีเสวนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำ จำนวน 15 ราย ให้เป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน ณ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.