ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณา​คัดเลือก​กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ประจำปี​ 2564​ เพื่อพิจารณาผลงานของ นายสัมพันธ์ ฤทธิอา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.