จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ความรู้ด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านคชาธาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.