การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2564 นำโดยนายสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนิรันดร์ เจริญยิ่ง เกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้นำเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำกลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกวดฯ ณ เลขที่ 141 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.