ตรวจเยี่ยมการทำอาชีพเสริมในสวนยางพาราของเกษตรกรแปลงใหญ่

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พื้นที่ทำการเกษตรของ นายสิทธิชัย อินทรมณี ประธานแปลงใหญ่ยางพารา กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบางคราม หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนยางพารา ทำการเลี้ยงเป็ดไข่เป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันมีไข่เป็ดออกจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 1,800 ฟอง ต่อวัน ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.