จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2562)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอดเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2562) ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าเคยและวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการทั้ง 5 ด้านร่วมกัน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการสมัครสมาชิกเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรายย่อย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.