ร่วมพิธีเปิดบ้านสวนองุ่นซาบีน่า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพิธีเปิดบ้านสวนองุ่นซาบีน่า ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำไร่นาสวนผสม และปลูกองุ่นพันธุ์ต่างๆ บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ อีกทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำองุ่น แยม ไวน์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้ที่สนใจเข้าชม โดยมี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.