มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยCOVID-19

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับเกษตรกรตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 จำนวน 21 ราย ในพื้นที่ตำบลปากฉลุย แก่เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในรอบที่ 1 พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาพืชผักสวนครัว

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.