ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพปาล์มน้ำมันระดับพื้นที่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพปาล์มน้ำมันระดับพื้นที่ นำโดยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ลานเท และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้เกษตรกร ลานเท และโรงงานร่วมมือกันเป็น Oil Palm City ตามแนวทาง “สุราษฎร์ธานีโมเดล” ณ บริษัทกรีนกลอรี่ จำกัด และลานเท เสวียดลานปาล์ม ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.