สำรวจ และติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงของยางพารา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่สำรวจ และติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงของยางพารา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร และหมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเบื้องต้นพบว่าเป็นโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา ลักษณะอาการที่สังเกตุพบมีรอยแผลช้ำที่ก้านใบ และมีหยดน้ำยางเล็กเกาะติดอยู่ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลรักษาแปลงยางพารา พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราให้เกษตรกรได้ทราบเพื่อเฝ้าระวังต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.