ร่วมสำรวจ และติดตามสถานการณ์ของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการยางเเห่งประเทศไทย สมาคมชาวสวนยาง และสมาคมนักสื่อสารมวลชนฯ เพื่อสำรวจ และติดตามสถานการณ์ของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลรักษาแปลงยางพารา พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาและนำเสนอภาครัฐในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.