ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563


วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสิ่งสาธารณูปโภค ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุนชนและประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.