ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” โดยดำเนินกิจกรรมบริเวณถนนบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นศูนย์กระจายแลกเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัว เกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.