อาสาสมัครเกษตรกรตำบลท่าเคยร่วมการสัมมนารวมพลคนเกษตรสร้างชาติ

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ได้มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งตัวแทนอาสาสมัครเกษตรกรตำบลท่าเคย จำนวน 6 ราย เข้าร่วมการสัมมนารวมพลคนเกษตรสร้างชาติ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร Exhibition Hall 11-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคีได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงานผลสำเร็จของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร และการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การเสวนา และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนรู้

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *