เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (2561-2565)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (2561-2565) เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ มีเอกภาพและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงานระดับอำเภอเป็นไปในแนวทางการบริหารเชิงบูรณาการที่มีสมรรถนะในการนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐ และแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *