ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ โครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี” ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับผู้ที่ไม่มีบ้านพักอาศัย ในเขตพื้นที่อำเภอท่าฉาง จำนวน 2 หลัง ได้แก่ นางสาวสุพรรษา คลองสุชล บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวจีรวรรณ์ เพ็งเมือง บ้านเลขที่ 107/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอท่าฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.