ส่งมอบกล้าพันธุ์พืชภายใต้โครงการบ้านพอพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ประธานส่งมอบกล้าพันธ์พืชฯ พร้อมด้วยนางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ส่งมอบพันธุ์พืชโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบไปด้วย พันธุ์พืชผักและสมุนไพรจำนวน 7 ชนิด ได้แก่ พริก มะเขือ มะละกอแขกดำ แคบ้าน ฟ้าทะลายโจร มะรุม และโหระพา ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตัวแทนหมู่บ้านละ 1 ราย 6 ตำบล รวม 46 หมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในพื้นที่ และสามารถเป็นต้นแบบในการปลูกพืชให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ที่สนใจ

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.