สัมภาษณ์ข้อมูลแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านบางคราม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาไชยาให้การต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์ข้อมูลแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านบางคราม ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร จำนวน 7 ราย มาให้ข้อมูลดังกล่าว

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.