ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยบูรณาการกับแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและเก็บขยะโดยรอบบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฉาง หมู่ที่6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวด้วย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.