ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น จากสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่นขององค์กรเกษตรกร ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ได้ร่วมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงบ้านเสวียด และสนับสนุนการดำเนินกิจการของกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มให้มีคุณภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.