เข้าร่วมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าฉาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีถวาย ณ วัดท่า หมู่ที่ 4 ตำบลเสวียด และวัดน้ำพุ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.