ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากฉลุย

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นวาระที่สำคัญประกอบด้วย การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 การดำเนินการโครงการแปลงใหญ่ยางพารา โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เพื่อให้คณะกรรมการ ศบกต. ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.