ติดตามการดำเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตาม และให้กำลังใจ การดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านคชาธาร หมู่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งวันนี้ทางกลุ่มได้ทำการผลิตพริกแกง จำนวน 60 กิโลกรัม พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.