ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและเก็บขยะโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย หมู่ที่2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวด้วย

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.