จัดเวทีชี้แจงรายละเอียด และวิเคราะห์ความต้องการ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ และ ศูนย์ ศพก. อำเภอท่าฉาง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ชี้เเจงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ และจัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ และคณะกรรมการ ศพก. อำเภอท่าฉาง ตามโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีคณะกรรมการแปลงใหญ่ สมาชิกแปลงใหญ่ และคณะกรรมการ ศพก. เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย ณ ศูนย์ ศพก. หลัก ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.