ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และประธานแปลงใหญ่ฯ ประชุมชี้เเจงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ และจัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าเคย เพื่อเสนอความต้องการพัฒนาและวางแผนการจัดทำโครงการ “ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด” ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.