สำรวจติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคยางพารา

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบพื้นที่ตำบลท่าเคย และตำบลปากฉลุย ลงพื้นที่สำรวจติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคยางพารา กรณีได้รับแจ้งจากนายวิเชียร สีเสียด เกษตรกรชาวสวนยางพารา พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง พบอาการผิดปกติของต้นยาง เปลือกยางแห้งแตก ใบเหลือง คาดว่าเป็นอาการของโรคเชื้อราและขณะเปิดกรีดไม่มีน้ำยางไหล และอาการเริ่มลุกลามไปยังต้นอื่นๆเป็นบริเวณกว้างขึ้น พร้อมได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ซึ่งเป็นเชื้อรากำจัดเชื้อสาเหตุโรคพืช แนะนำวิธีการใช้อย่างถูกต้องและให้เกษตรกรได้เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ด้วยต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช. Bookmark the permalink.