แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.คลองไทร

แปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ผู้จัดการแปลง พร้อมด้วยนางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามและให้คำแนะนำตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V system) ในการดำเนินงานของแปลงต้นแบบ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร โดยมีนายศิรินทร์ ชูมาก เจ้าของแปลงต้นแบบ และ นายยุพงศ์ สอนศรีไหม ประธานแปลงใหญ่ นายยศฐศักดิ์ เยี่ยงกุลเชาว์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความก้าวหน้าในการการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ปี 2562 ณ แปลงต้นแบบปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.