ร่วมเปิดปฎิบัติการ QUICK WIN 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”


นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง
 ร่วมกิจกรรมเปิดปฏิบัติการ QUICK WIN 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมเปิดปฏิบัติการ QUICK WIN 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อรอดพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้สโลแกน “อำเภอนี้ คนน่ารัก ปลูกผัก กินเอง by นอภ.ท่าฉาง” ณ บริเวณสนามข้างบ้านพักนายอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.