ตรวจสอบเหตุเพลิงไหมสวนปาล์มน้ำมัน


นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนปาล์มนำ้มันที่ถูกไฟไหม้

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนปาล์มนำ้มันของนางจุฑา มีแสง เกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลปรากฎว่ามีต้นปาล์มน้ำมันเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ จำนวน 190 ต้น และได้รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยการเบื้องต้นแล้ว

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.