ใส่ใจให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร


นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง
ห้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอท่าฉาง ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อรับบริการ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยตอบข้อซักถามของเกษตรกร ทั้งนี้ได้มีมาตรการการปฏิบัติงานอย่างรัดกุมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.