ตรวจสอบความเสียหายสวนปาล์มน้ำมัน

นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายสวนปาล์มน้ำมันที่เกิดเพลิงไหม้

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้แปลงปาล์มน้ำมัน ของนายประยูร อินท่าฉาง ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8290 เขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบปาล์มน้ำมัน อายุ 5-6 ปี ได้รับความเสียหาย พื้นที่ 1 ไร่ และได้แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.