ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร


างสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง
ให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคชาธาร

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคชาธาร หมู่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและร่วมวางแผนการดำเนินงานกลุ่มฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.