ตรวจแปลง/แนะนำโรครากเน่าโคนเน่าในมะเขือและทุุเรียน

นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจแปลงและแนะนำโรครากเน่าโคนเน่าในมะเขือและทุเรียน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เยี่ยมเยียนแปลงปลูกมะเขือและทุเรียนของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังเกตพบลักษณะอาการของต้นคล้ายโรครากเน่าโคนเน่า เบื้องต้นแนะนำให้ใช้สารชีวภัณฑ์ไตรโครเดอร์ม่า ในการควบคุมอาการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในบริเวณกว้าง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาพืชปลูก เพื่อให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.