ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดม่วง


นางสาววราพร หลวงปลอด
เกษตรอำเภอท่าฉาง  พบปะและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดม่วง

วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นางสาววราพร หลวงปลอด
เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดม่วง หมู่ 3 ต. คลองไทร เพื่อรับฟังปัญหาเเละร่วมวางแผนการดำเนินงานกลุ่มฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจอาสาสมัครในการเย็บหน้ากากอนามัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.