จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

จัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3 ภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีการถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีต้นทุน


This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.