เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร


จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ โดยได้จัดเตรียมแปลงสาธิต สำหรับจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อยที่ฯ 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มเกษตรกร จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ โดยได้จัดเตรียมแปลงสาธิต สำหรับจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อยที่ฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณที่ทำการสำนักงานสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.