จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงาน Field day ปี 2563


จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน คณะกรรมการ ศพก. รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.