ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563


เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ มีเกษตรกรเข้ารับบริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.