ร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าฉาง ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 จิตอาสาผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 100 คน โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง กล่าวต้อนรับ การนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอท่าฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.