เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดสถานที่สำหรับจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่พร้อมผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มเกษตรกร เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณที่ทำการสำนักงานสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.