ปรึกษาหารือการจัดงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2/2563

คณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายกลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 ที่จะจัดขึ้น วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.