ประเมินเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ”

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพบปะเกษตกรผู้นำเพื่อวางแผนดำเนินการโครงการคลินิกฯ

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ประเมินเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับจัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.