ร่วมให้ข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่โครงการตาปี-พุมดวง

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอดเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง นัดหมายเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว ตำบลคลองไทรและท่าเคย ร่วมให้ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการตาปี-พุมดวง แก่เจ้าหน้าที่ชลประทาน ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.