ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอดเกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.